Who's Bad

Il-lustració i Direcció D'Art

Série de il-lustracions de personatges d'aspecte delinqüent.

Who's Bad
Who's Bad - Imatge 1 Who's Bad - Imatge 2 Who's Bad - Imatge 3 Who's Bad - Imatge 4