The Dixie Chicks

Il-lustració i Direcció D'Art

Dixie Chicks es un trío de música country dels Estats Units format per Emily Robison, Martie Maguire y Natalie Maines. Disseny del poster realitzat per la gira 2016 per els concerts a Amsterdam.

The Dixie Chicks
The Dixie Chicks - Imatge 1