Contrabaixista

Ilustració i Direcció D'Art

Il-lustració personal de un contrabaixista inmers en plena composició de Jazz.

Contrabaixista
Contrabaixista - Imatge 1