BIOVA

Direcció d'art, Disseny e Illustració

Elements geomètrics, formes simetriques, flors, naturalesa, aigua, pluja, terra, sol, són els elements que ens han servit com a font d'inspiració per realitzar aquesta peça.

BIOVA
BIOVA - Imatge 1