v1.Types

Direcció Artística i exposició

v1.Types es una evolució de un projecte personal que treballa els àmbits de la tipografia, els grafismes,  la llum i el videomapping. És un exercici matemàtic gràfic i tipogràfic, que fusiona la feina artesana amb la tecnologia digital del videomapping i la cirugía musical. Sincronitzacions dels grafismes amb l’audio que seran generades a partir dels patrons que crean els hertzs dels dissenys de les tipografies.
|||||||| Audio: PSË_PSÊ

www.soundcloud.com/pse_pse

 

v1.Types
v1.Types - Imatge 1 v1.Types - Imatge 2 v1.Types - Imatge 3 v1.Types - Imatge 4 v1.Types - Imatge 5 v1.Types - Imatge 6 v1.Types - Imatge 7 v1.Types - Imatge 8 v1.Types - Imatge 9 v1.Types - Imatge 10 v1.Types - Imatge 11 v1.Types - Imatge 12 v1.Types - Imatge 13 v1.Types - Imatge 14