Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès

Video Mapping

La invitació a la festa d'aquest 2016 serà totalment diferent. Per començar, canvia la ubicació. Enguany, l'escenari serà la façana de l'església de Sant Esteve on s'hi farà un pregó digital a través del mapping, una tècnica que consisteix en crear imatge o vídeos que es projecten sobre objectes tridimensionals, construccions arquitectòniques, obres d'enginyeria i qualsevol superfície, convertint-la en una pantalla de vídeo dinàmica.

Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès
Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 1 Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 2 Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 3 Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 4 Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 5 Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 6 Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 7 Pregó Digital - Mapping Castellar del Vallès - Imatge 8