PID Foundation

Video Mapping

//__/_//__. _ La Fundació "BARCELONA PID FOUNDATION" (Immunology & Infection) és una organització sense ànim de lucre constituïda l'any 2014 com una iniciativa d'un grup de professionals dedicats a l'atenció pediàtrica de les IDP i les seves complicacions infeccioses conjuntament amb familiars de pacients afectes. Peça realitzada amb @Nueveojos. //__/_//__. _

PID Foundation
PID Foundation - Imatge 1