Edifici de la Maternitat. Barcelona

Una projecció arquitectónica col-laborativa

La Fundació "BARCELONA PID FOUNDATION" (Immunology & Infection) és una organització sense ànim de lucre constituïda l'any 2014 com una iniciativa d'un grup de professionals dedicats a l'atenció pediàtrica de les IDP i les seves complicacions infeccioses conjuntament amb familiars de pacients afectes.
Peça audiovisual que explica graficament els emotius moments.
Direcció d'art, guió, ilustració i animació: Lluís Campmajó
Locució: Lluís Soler
Composició: Berni Mora
Producció: Elisenda Arnavat Peça realitzada amb @Nueveojos.  
Veus nens: Max i Leo Campmajó López
Aletració de l'arquitectura i programació amb Openframeworks.

Edifici de la Maternitat. Barcelona